فایل های دسته بندی کامپیوتر - صفحه 1

داده کاوی - data mining

جزوه کامل درس داده کاوی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل