لیست فایل ها - صفحه 1

جواب تمرینات مدار۱

جواب تمرینات مدار۱

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدارهای الکتریکی۲

مدارهای الکتریکی۲.pdfدر۳۳۴صفحه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فعالیت انتی باکتریال باکتروس هاوکاربردان درغذاهاوداروها

فعالیت انتی باکتریال باکتروس هاوکاربردان درغذاهاوداروها

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایداری ومقاومت فشاربالادرپاتوژن های غذایی مختلف

پایداری ومقاومت فشاربالادرپاتوژن های غذایی مختلف.pdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جمع بندی اقتصادمهندسی

جمع بندی اقتصادمهندسی

قیمت : 5,009 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمول های استخدام شدن رایادبگیر

فرمول های استخدام شدن رایادبگیر.هراچه بایدبدانیددرمورداستخدام شدن

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده کاوی - data mining

جزوه کامل درس داده کاوی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مروری برنظریه های تجارت بین المللی مدرن.

مروری برنظریه های تجارت بین المللی مدرن.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تحقیق درعملیات۱ کنکوری

جزوه تحقیق درعملیات۱پی دی اف.دست نویس.۴۰صفحه.ازفصل۱تا۷

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول حسابداری

جزوه اصول حسابداری

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4000 essential English word5

4000 essential English word5

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بایدهاونبایدهای مصاحبات استخدامی

بایدهاونبایدهای مصاحبه استخدامی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل